Dane teleadresowe

Dolnośląskie

Lokalizacja

woj. dolnośląskie

pow. głogowski

Adres

Sportowa 1

67-200 Głogów

NIP

6932090281

Telefon

0768313990

Faks

0768313990

Liczba uczniów

225

Stanowiska

Dyrektor

Marta Greber

0768313990

zpsw.glogow@wp.pl

0768313991

768313990

Kontakt

Wicedyrektor

Magdalena Naparło

768313990

768313990

magda.naparlo@gmail.com

Kontakt

Wicedyrektor

Elwira Pankowska - Kotapska

0768313992

768313992

Kontakt

Wicedyrektor

Dorota Woźny

768313991

768313990

dothan@op.pl

Kontakt

Główna Księgowa

Grażyna Iłowska

0768313991

768313990

Kontakt

Kierownik Gospodarczy

Grażyna Żak

0768313991

Kontakt

Sekretarz

Sabina Izydorczyk

0768313990

Kontakt

Pedagog

Grażyna Maj

0768313991

Kontakt

Pedagog

Alina Ostrowska - Jarzyna

768313992

Kontakt

Pedagog

Adam Taszarek

768313990

Kontakt

Psycholog

Lucyna Adamowicz - Gabryś

0768313991

Kontakt

Psycholog

Krzysztof Warych

768313992

Kontakt

Informacje dodatkowe

W skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych wchodzi: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężeniami (od 3 lat do 25 roku życia) oraz Bursa Międzyszkolna przeznaczona dla młodzieży gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką oświatową dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do szkoły uczęszczają uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
W skład placówki wchodzi przedszkole specjalne i następujące szkoły:
* Przedszkole Specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością i autyzmem.
* Szkoła Podstawowa nr 8 - dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (do 18 roku życia);
* Szkoła Podstawowa nr 5 - dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym(do 18 roku życia);
* Gimnazjum nr 7 - dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
(do 21 roku życia);
* Gimnazjum nr 8 - dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym
i znacznym (do 21 roku życia);
* Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna(do 24 roku życia);
* Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy( do 24 roku życia).
Organem prowadzącym jest powiat głogowski.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty

Godziny otwarcia

Sekretariat szkolny czynny 7.00 - 16.00
Grupy wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym: 6.30 - 8.00 i 13.30-21.30
Grupy wychowawcze w Bursie Międzyszkolnej: 6.30 - 9.30 i 14.30- 22.00
Zajęcia lekcyjne i rewalidacyjne: 7.00- 17.00
Zajęcia wychowawcze w świetlicy szkolnej:
ul. Sportowa 1: 7.00 - 16.00
ul. Perseusza7: 6.15- 16.00

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2009 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez:
Ilość wyświetleń: 61590
09 kwietnia 2018 12:39 (Marta Greber) - Usunięcie danych kontaktowych.
30 stycznia 2018 08:19 (Marta Greber) - Aktualizacja danych.
01 lutego 2016 12:58 (Marta Greber) - Usunięcie stanowiska.