Prowadzone rejestry, ewidencja i archiwa oraz sposoby ich udostepniania

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie prowadzi:

A. Ksiegi uczniów/wychowanków:

1. Księgę uczniów Szkoły Podstawowej Nr5
2. Księgę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8
3. Księge uczniów Gimnazjum Nr 7
4. Ksiegę uczniów Gimnazjum Nr 8
5. Księgę uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy
6. Ksiegę uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej
7. Księgę wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im.M.Konopnickiej w Głogowie
8. Księgę wychowanków Osrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego
9. Księgę wychowanków Bursy Międzyszkolnej
 
B. Dokumentację przebiegu nauczania
C. Dziennik korespondencji
D. Rejestr skarg i wniosków
E. Ewidencje i rejestry związane z zarządzaniem placówki.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2012 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Greber
Ilość wyświetleń: 1933
10 lipca 2012 17:17 (Marta Greber) - Zmiana treści zakładki.
10 lipca 2012 14:20 (Marta Greber) - Dodanie nowej zakładki.