Stanowiska

Dyrektor, zajęcia rewalidacyjne

wicedyrektor, nauczyciel matematyki, zajęcia rewalidacyjne

Informacje

wicedyrektor, nauczyciel matematyki, zajęcia rewalidacyjne - Magdalena Naparło

nadzór pedagogiczny w Specjalnej Szkole Podstawowej w Głogowie - oddziały przy ul. Sportowej 1, Gimnazjum nr 7 w Głogowie, Gimnazjum nr 8 w Głogowie,Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Głogowie- oddziały przy ul. Perseusza 7, Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Głogowie.

wicedyrektor, wychowawca

Informacje

wicedyrektor, wychowawca - Dorota Handzel

nadzór pedagogiczny w: grupy wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Głogowie i w Bursie Międzyszkolnej w Głogowie

wicedyrektor, pedagog

Informacje

wicedyrektor, pedagog - Alina Ostrowska - Jarzyna

nadzór pedagogiczny w: Przedszkolu Specjalnym w Głogowie, Specjalnej Szkole Podstawowej w Głogowie - oddziały przy ul. Perseusza 7, Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Głogowie oraz w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Głogowie

Główna Księgowa

Sekretarz

Kierownik gospodarczy

nauczyciel nauczania indywidualnego

nauczyciel nauczania indywidualnego

nauczyciel języka angielskiego, biologii, przyrody i przysposobienia do pracy

wychowawca w Bursie Międzyszkolnej

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wychowawca świetlicy

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

edukacja dla bezpieczeństwa,nauczyciel przedmiotów zawodowych

nauczyciel plastyki

wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć rewalidacyjnych-gimnastyki korekcyjnej

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych - rehabilitacja

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, metodyk

nauczyciel zajęć w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel religii

nauczyciel nauczania indywidualnego

nauczyciel przedmiotów zawodowych

wychowawca w Bursie Międzyszkolnej

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych - logopeda

nauczyciel muzyki

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych:korekcyjno - kompensacyjnych

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

pedagog

nauczyciel w Przedszkolu Specjalnym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym, bibliotekarz

nauczyciel techniki

wychowawca grupy wychowawczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

nauczyciel nauczania indywidualnego

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel matematyki

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych - biofeedback

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, doradztwo zawodowe

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

nauczyciel przedmiotów zawodowych

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

wychowawca w Bursie Międzyszkolnej

wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

nauczyciel informatyki

wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

nauczyciel przedmiotów zawodowych

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych - logopeda

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wychowawca świetlicy

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel nauczania indywidualnego

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel plastyki

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

nauczyciel plastyki

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

nauczyciel przedmiotów zawodowych

nauczyciel nauczania indywidualnego

wychowawca świetlicy

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

wychowawca śwetlicy

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel wychowania fizycznego

pedagog

nauczyciel historii, geografii

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel w oddziale dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel muzyki

nauczyciel w Przedszkolu Specjalnym

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych - logopeda

psycholog

wychowawca świetlicy, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

nauczyciel zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel fizyki, matematyki, techniki, chemii

wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel religii

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2009 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Greber
Ilość wyświetleń: 13610
04 listopada 2019 07:39 (Marta Greber) - Zmiana danych stanowiska: wicedyrektor, pedagog.
06 listopada 2018 18:13 (Marta Greber) - Zmiana danych stanowiska: nauczyciel w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym i znacznym.
06 listopada 2018 18:12 (Marta Greber) - Zmiana danych stanowiska: wychowawca w Bursie Międzyszkolnej.